KUBİLAY SIĞLIK IŞIKLI ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic W. Fl. (2) 10.0 sn.0,5 + 2,0 + 0,5 + 7,0
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 6 metre