AYVALIK KANAL (A) SANCAK FENERİ GÜNEY

Features
Beacon Tek beyaz kuşak
Characteristic G. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Tek yeşil konik, ucu yukarı doğru
Bakım Teknisyenliği İzmir
Altitude 3.5 metre