SARISIĞLAR BANKI FENERİ

Features
Beacon Tek siyah kuşak
Characteristic VQ.W (9) 10s (0.3, k0.4)x8 ş0.3, k4.1
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Sivri Uçları Birbirine Bakan Bir Çift Siyah Konik
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Altitude 9 metre