ÇARDAK BANK FENERİ

Features
Beacon Geniş yatay siyah bant
Characteristic VQ(9) W 10s (ş0.3, k0.4)x8, ş3, k4.1
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Sivri uçları birbirine bakan iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Altitude 8 metre
Yerden Yükseklik 5 metre