DOĞANASLAN BANKI FENERİ

Features
Beacon Altı siyah Üstü sarı
Characteristic Q(6)+LFl 15s (ş0.5, k0.5)x6, ş2.0, k7.0
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Sivri uçları aşağı doğru iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği Çanakkale
Altitude 8.35 metre