SARAYLAR KÖYÜ FENERİ

Features
Beacon Tek yeşil kuşak
Characteristic G. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Marmara
Altitude 11 metre