BOSTANCI SIĞLIK IŞIKLI ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Geniş yatay kırmızı bant
Characteristic Fl W (2) 10s ş1, k1.5, ş1, k6.5
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Birbiri üzerine iki siyah küre
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 5 metre