KIZKULESİ FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic W.R. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 10 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 11 metre