İSTİNYE FENERİ

Features
Beacon İki yeşil kuşak
Characteristic Fl G(2) 10s ş0.5, k2, ş0.5, k7
Görünüş mesafesi 8 mil
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 14 metre