YENİKÖY FENERİ

Features
Beacon Tek sarı kuşak
Characteristic Q W (3) 10s (ş1, k0.5)x2, ş1, k6
Görünüş mesafesi 6 mil
Hood Type Tabanları birbirine gelecek şekilde birbiri üstünde iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 6 metre