UMURBANK GÜNEY KAZIKLI FENERİ

Features
Beacon Altı siyah Üstü sarı
Characteristic L Fl W Q (6) 15s (ş0.5, k0,5)x6, ş2, k7
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Sivri uçları aşağı doğru iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 6 metre