TARİFELER

Kuruluşumuz, Fener ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi ile Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi güncellenerek 05.08.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.