BOZHANE DOĞU MEN.FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.0,3 + 2,7
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type -
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Samsun
Altitude 4.50