MARMARİS SELİMİYE SIĞLIK ŞAMANDIRASI

Features
Beacon Şamandıra SiyahÜst yapı altı sarı üstü siyah
Characteristic W. Q. (3) 6.0 sn.0,3+0,7+0,3+0,7+0,3+3,7
Görünüş mesafesi 3 mil
Hood Type Tabanları bir birine bakan iki siyah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Fethiye
Altitude 2 metre