AVŞA BÜYÜK LİMAN SIĞLIK ŞAMANDIRA

Features
Beacon Şamandıra sarı Üst yapı siyah
Characteristic Q. Fl. 1.0 Sn. 0,5+0,5
Görünüş mesafesi 7 mil
Hood Type Sivriuçları yukarı bakan iki sihah koni
Radar Reflektör 1 adet radar reflektör
Bakım Teknisyenliği Marmara
Altitude 4.00