KARATAŞ BAL. BAR. TALİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic G.Fl.5s ş1, k4
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 9 metre