ANTALYA KUZEY ESKİ MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek kırmızı kuşak
Characteristic R. Fl. 3.0 sn.0,4 + 2,6
Görünüş mesafesi 5 mil
Bakım Teknisyenliği Antalya
Altitude 8 metre