Uluslararası Faaliyetler


Kuruluşumuz denizde güvenlik ve seyir emniyeti açısından dünyada kullanılan tüm seyir yardımcılarının daha verimli hizmet vermesi için gerekli teknik çalışmaları yapmak üzere;

1957’de kurulan ve kar amacı gütmeyen teknik bir birlik olan IALA( www.iala-aism.org )Uluslar arası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği) tarafından düzenlenen seminer, sempozyum ve konferanslara,

Dört yılda bir IALA VTS Sempozyumu ile IALA Konferansına,

Her yıl IALA VTS Komitesi Toplantısı ile IALA Konseyine,

Her yıl, çeşitli uluslar arası deniz ve seyir emniyeti ile ilgili konuların görüşülüp karar alındığı IMO-MSC (Uluslar arası Denizcilik Örgütü-Denizcilik Emniyet Komitesi)’ne katılmaktadır.

Kuruluşumuzun Üyesi Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar:

Uluslar arası Kurtarma Birliği(ISU)

IMRF Uluslar arası Can Kurtarma Federasyonu

2012 YILI YURTDIŞI TOPLANTILARI VE FUARLARI


YER                TOPLANTI İSİMLERİ                                 TARİH   

Londra              BLG 16. Oturum                                         30.01.2012-03.02.2012

Copenhagen      E-navigation Underway 2012                                 18.01.2012-20.01.2012

Londra              DE 56. Oturum                                                  13.02.2012-17.02.2012

Londra              MEPC 63. Oturum                                          27.02.2012-02.03.2012

Londra              OPRC-HNS 13. Oturum                                 05.03.2012-09.03.2012

Londra             COMSAR 16. Oturum                                 12.03.2012-16.03.2012

Londra             FSI 63. Oturum                                                  26.03.2012-30.03.2012

Londra             LEG 99. Oturum                                          16.04.2012-20.04.2012

Londra             IOPC Funds I                                                 23.04.2012-27.04.2012

Londra             STW 43. Oturum                                          30.04.2012-04.05.2012

Endonezya     Inmarine 2012                                                  09.05.2012-12.05.2012

Londra             MSC 90. Oturum                                          16.05.2012-25.05.2012

Londra             IOPC Funds II                                                  09.06.2012-13.06.2012

Londra             NAV 58. Oturum                                          02.07.2012-06.07.2012

Londra             DSC 17. Oturum                                          17.09.2012-21.09.2012

Florida             RCTM                                                                 23.09.2012-28.09.2012

Londra             MEPC 64. Oturum                                         01.10.2012-05.10-2012

South Africa     DipCON                                                         08.10.2012-12.10.2012

Londra             IOPC Funds III                                                 15.10.2012-19.10.2012

Londra             LEG 100. Oturum                                         22.10.2012-26.10.2012

Londra             LC 34. Oturum                                                 29.10.2012-02.11.2012

Amsterdam     METS(Marine Equipment Trade Show) 13.11.2012-15.11.2012

Londra             MSC 91. Oturum                                         26.11.2012-30.11.2012

Singapur     APM 2012 (Asia Pacific Maritime Fuarı) 14.03.2012-16.03.2012

Çin                     INMEX China                                                 21.11.2012-13.11.2012

Kore             Expo Yeousu 2012                                         12.05.2012-12.08.2012

Nijerya             Nimarex 2012                                                 13.03.2012-15.03.2012

Hamburg     SMM(Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) 04.09.2012-07.09.2012

Londra             Oceanology International 2012                 13.03.2012-15.03.2012

Singapur     Seaport Security Asia 2012                         27.03.2012-28.03.2012

Kanada             Port Security Conference of Canada 2012 15.05.2012-17.05.2012

Kopenag     International Maritime Law Conference 29.05.2012-30.05.2012

İstanbul             The 12th VTS Symposium                         01.09.2012-14.09.2012

St Germain     e-NAV 11. Oturum                                         26.03.2012-30.03.2012

St Germain     e-NAV 12. Oturum                                         24.09.2012-27.09.2012

St Germain     VTS 34. Oturum                                         19.03.2012-23.03.2012

Londra             İngiltere IMSO Genel Kurulu                         25.06.2012-28.06.2012

Sidney             IALA TRAINING SEMINAR ON RISK MANAGEMENT 05.11.2012-09.11.2012