• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

İSTATİSTİK > Resmi İstatistikler

 

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri

 

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri RİP (Resmi İstatistik Programı) kapsamında olup istatistiğin yayımı/dağıtımı 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği uyarınca Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

Kaynağa ulaşmak için tıklayınız.

 

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu ulusal kalite ilke ve standartlarına uygun bulunduğundan Kalite Logosu almaya hak kazanmıştır. 

 

Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri Metaverisi 

 

  

 

 

Bu sayfanın yönetimi İstatistik ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


08.01.2016