Tesislerde Organizasyon Düzenlemelerinde Fotoğraf-Film Çekme Tarifesi;

Tarife

Ücret Tablosu

Ücretli Sözleşme

Ücretsiz Sözleşme

Taahhütname

Organizasyon Tutanak

21.06.2012