• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

23 ARALIK 2016 GÜNÜ YAPILAN SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) SONUÇLARI

İlgili KHK hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonucu olumlu gelmeleri kaydıyla işe girmeye hak kazanan ve yedek tespit edilen adaylar aşağıda belirtilmiştir.
2 KİŞİLİK AVUKAT
İpek GÜRHAN YİĞİT   (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Filiz TOPUZ   (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Zeynep Çetin TORUN (1.Yedek olarak tespit edildi)
Eda SÖNMEZ  (2.Yedek olarak tespit edildi)
1 KİŞİLİK ŞOFÖR (LİSE MEZUNU-ESKİ HÜKÜMLÜ)
Ali KUM   (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Osman BAYRAM  (1.Yedek olarak tespit edildi)
1 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR/LİSE MEZUNU ESKİ HÜKÜMLÜ)
Ercan GÖKHAN  (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Hasan Hüseyin YILDIZ  (1.Yedek olarak tespit edildi)
1 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR/LİSE)
Kübra ÖZTÜRK (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Hikmet GÖKÇE (1.Yedek olarak tespit edildi)
1 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (MEMUR/LİSE)
Muhammet Mustafa YAKAR (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Efe ZEYBEKOĞLU   (1.Yedek olarak tespit edildi)
2 KİŞİLİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
Özgür GÜVERÇİN (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Turhan SÜZGÜN (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Ceyhan YILMAZ (1.Yedek olarak tespit edildi)
Büşra ÖZKAVAK (2.Yedek olarak tespit edildi)
2 KİŞİLİK BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ
Kerem TOKER (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Mustafa PARLAR (Asil olarak işe girmeye hak kazandı)
Mesut GÜLER (1.Yedek olarak tespit edildi)
Süleyman ERDİNÇ (2.Yedek olarak tespit edildi)
 Açıklama;
 A-İşe girmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler;(ONBEŞ GÜN İÇİNDE GÖNDERİLMESİ TESLİM EDİLMESİ)
1-Tahsil belgenizin aslı veya noter tasdikli sureti.
2-Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir)
3-Erkek adaylar için askerlik belgesi (başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir) yada muaf veya tecil belgesi
4-Kan gurubunu gösterir belge (varsa sürücü belgesi fotokopisi olabilir)
5-12 adet fotoğraf
6- Varsa meslek veya ihtisas belgeleri (daha önce verilmiş ise verilmeyecek)
7-SGK (eski adı SSK) hizmet dökümü e devlet çıktısı olabilir. (daha önce verilmiş ise verilmeyecek)
8- Engelli kontenjanında işe girmeye hak kazananlar hariç, Devlet Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (alınmasına müteakip teslim edilebilir) 
9-Varsa eş ve çocukların T.C.Kimlik numaraları ile çocukların okula başlayış ve tahmini bitiş tarihlerini gösterir düz beyaz kağıda yazılmış bilgi notu.
 10-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun, perihan.uslu@kiyiemniyeti.gov.tr adresine mail atılarak elektronik ortamda talep edilmesi, elektronik ortamda tarafınıza gönderilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında doldurularak 2 suret çıktı alınması ve imzalanarak yukarıda belirtilen evraklarla teslim edilmesi/gönderilmesi
  B-Asil olarak işe girmeye hak kazanan adaylardan
1-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelen,
 2-İşe başlama hakkından feragat eden,
 3-Çeşitli sebeplerle işe başlamayan,
 4-İşe başlayıp deneme süresi içerisinde ayrılan,
 olması halinde yedek adaylarla iletişime geçilecektir.
 
 


27.12.2016 13:01:51