• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

GEMİCİ VE YAĞCI OLARAK İŞE GİRMEYE
HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 

21-22 Aralık 2016 tarihinde yapılan Gemici (Lise, Önlisans, Lisans), Yağcı (Lise, Önlisans, Lisans) alımlarında işe girmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 Söz konusu belgelerin on beş (15) gün içerisinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi/gönderilmesi gerekmektedir.
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun, perihan.uslu@kiyiemniyeti.gov.tr adresine mail atılarak elektronik ortamda talep edilmesi, elektronik ortamda tarafınıza gönderilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun bilgisayar ortamında doldurularak çıktı alınması ve imzalanarak aşağıda belirtilen evraklarla teslim edilmesi/gönderilmesi gerekmektedir. 
1-Tahsil belgenizin aslı veya noter tasdikli sureti.
2-Nüfus cüzdanı sureti (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir)
3-İkametgah senedi (Muhtardan veya Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir)
4-Askerlik belgesi (başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir) yada muaf veya tecil belgesi
5-Kan gurubunu gösterir belge (varsa sürücü belgesi fotokopisi olabilir)
6-12 adet fotoğraf
7- Varsa meslek veya ihtisas belgeleri (daha önce verilmiş ise verilmeyecek)
8-SGK (eski adı SSK) hizmet dökümü e devlet çıktısı olabilir. (daha önce verilmiş ise verilmeyecek)
9-Güncel gemiadamı sağlık raporu
10-Varsa eş ve çocukların T.C.Kimlik numaraları ile çocukların okula başlayış ve tahmini bitiş tarihlerini gösterir düz beyaz kağıda yazılmış bilgi notu.
 11- 2 asıl suret Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (yukarıdaki açıklamayı okuyunuz)
 


26.12.2016 11:08:12