• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

KURULUŞUMUZUN PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN NİHAİ LİSTEDE BULUNAN ADAYLARIN DİKKATİNE (12.10.2016-21.10.2016 TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1-Kuruluşumuzun personel ihtiyacının giderilmesini teminen, Türkiye İş Kurumunca ilan edilen ve aşağıda belirtilen mesleklere başvuru yapıp nihai listede yer alan adaylardan istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir. Nihai listede yer alan adayların telefonlarına Türkiye İş Kurumunca ve Kuruluşumuzca mesaj gönderilmiştir. Nihai listede yer almayan adayların evrak göndermemesi gerekmektedir.

2-Nihai listede bulunan adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılarak aşağıda istenilen evraklar belirtilmiştir. Adaylar tebligatı beklemeden belirtilen evrakları belirtilen gün ve saatte, elden teslim edebilecekleri gibi posta yoluyla da gönderebilirler. (kargo takibinin ilgili kargo şirketinden yapılması)

3-Eski Hükümlü veya terör mağduru kontenjanı dahilinde başvuru yapan ve nihai listede bulunan adaylar evraklarını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim etmeleri ya da posta yoluyla 16 KASIM 2016 günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.

4-Aşağıda belirtilen mesleklere göre başvuru yapıp nihai listede yer alan adayların (Bilgisayar Teknisyeni, Bilgisayar Mühendisi, Avukat, Yağcı/Lisans/Önlisans/Lise, Gemici/Lisans/Önlisans/Lise ve engelli kontenjanı dahilinde Büro Personeli/Memur) evraklarını Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:63 Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim etmeleri ya da posta yoluyla 18 KASIM 2016 günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.

5-Süresi dahilinde başvuru yapmayan, başvuru yapanlardan durumu ilan edilen talep şartlarına uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek olup, Türkiye İş Kurumuna bildirilecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU KONTENJANI DAHİLİNDE BÜRO PERSONELİ (MEMUR) İSTENİLEN EVRAKLAR (12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)
1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-K.P.S.S. sonuç belgesi fotokopisi
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvurusu için e-devlet’den alınabilir.)
5-Eski Hükümlü veya terör mağduru olduğuna dair belge fotokopisi
6-Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak

ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖR MAĞDURU KONTENJANI DAHİLİNDE ŞOFÖR
İSTENİLEN EVRAKLAR(12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)
1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanının fotokopisi 2-Nüfus cüzdanının fotokopisi
3-K.P.S.S. sonuç belgesi fotokopisi
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvurusu için e-devlet’den alınabilir.)
5-Varsa mesleki sertifikalar veya kurs bitirme belgelerinin fotokopisi
6-Eski Hükümlü veya terör mağduru olduğuna dair belge fotokopisi
7-E sınıfı sürücü belgenizin fotokopisi
8- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak


BÜRO PERSONELİ (MEMUR) (ENGELLİ) İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1- İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
3-K.P.S.S.’den başvuran adayların K.P.S.S. sonuç belgesi, öncelikli göndermeye tabi olanların öncelik belgesi fotokopisi.
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvuru için e-devlet’den alınabilir.)
5-Engelli sağlık kurulu raporunuzun fotokopisi
6-Resimli özgeçmişiniz.
7- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak

    
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
3- K.P.S.S.’den başvuran adayların K.P.S.S. sonuç belgesi, öncelikli göndermeye tabi olanların öncelik belgesi fotokopisi.
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvuru için e-devlet’den alınabilir.)
5- İlanda belirtilen Mesleği ile ilgili en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerlerinden alacağı hizmet belgesi ve bu hizmet belgesi doğrultusunda sosyal güvenlik kurumu sigortalı hizmet dökümleri ile belgelemek şartıyla ilgili belgelerinizin fotokopileri
6-Resimli özgeçmişiniz
7- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
3- K.P.S.S. sonuç belgesi fotokopisi
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvuru için e-devlet’den alınabilir.)
5-İlanda belirtilen Mesleği ile ilgili en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerlerinden alacağı hizmet belgesi ve bu hizmet belgesi doğrultusunda sosyal güvenlik kurumu sigortalı hizmet dökümleri ile belgelemek şartıyla ilgili belgelerinizin fotokopileri
6-Resimli özgeçmişiniz
7- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak

 


AVUKAT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR(12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
3- K.P.S.S.’den başvuran adayların K.P.S.S. sonuç belgesi, öncelikli göndermeye tabi olanların öncelik belgesi fotokopisi.
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvuru için e-devlet’den alınabilir.)
5- İlanda belirtilen Mesleği ile ilgili en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu iş yerlerinden alacağı hizmet belgesi ve bu hizmet belgesi doğrultusunda sosyal güvenlik kurumu sigortalı hizmet dökümleri ile belgelemek şartıyla ilgili belgelerinizin fotokopileri
6-Resimli özgeçmişiniz
7- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak


YAĞCI (LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS)
GEMİCİ (LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS) İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (12.10.2016-21.10.2016  TARİHLERİNDE İLAN EDİLEN)

1-İlanda belirtilen diplomanızın fotokopisi
2-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
3- K.P.S.S.’den başvuran adayların K.P.S.S. sonuç belgesi, öncelikli göndermeye tabi olanların öncelik belgesi fotokopisi.
4-Sabıka kaydı belgesi (Resmi Kuruma iş başvuru için e-devlet’den alınabilir.)
5-İlanda belirtilen, yeterliliğiniz ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalarla (stcw v.b) ilgili belgelerinizin fotokopisi
6-Resimli özgeçmişiniz
7- Söz konusu belgelerin yarım kapak karton dosya içinde dosya üzerine ad soyad, başvurulan meslek ve başvurulan tahsil düzeyi yazılacak

 

 

 


08.11.2016 17:54:50