Gemi Acentelerinin Dikkatine!

Gemi Acentelerinin Dikkatine

İlgi    :    Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2019 tarih ve 25941 sayılı yazısı.
    
Marmara Denizi'nde 4 ay boyunca sürecek üç boyutlu sismik veri toplama çalışmalarının Nisan 2019 ayı itibariyle başlayacağı ilgi yazıyla bildirilmiş ve Trafik Ayırım Düzenini (TAD) de kapsayacak olan çalışmaların gemilerin seyir emniyetini tehlikeye düşürmemesi amacıyla Marmara Denizi’nde geçici iki yönlü tavsiye rota oluşturulmuştur. Bununla birlikte çalışma alanları ve tavsiye rota ile ilgili duyurunun gemilere farklı kanallardan da ulaştırılması talimatı verilmiştir.
 Konunun önemine binaen, uygulamanın aksaksız yürütülmesine ve seyir emniyetine yönelik olarak;
Girilmesinin tehlike yaratacağı çalışma alanına ve belirlenen geçici tavsiye rotaya ilişkin ekte yer alan duyurunun aşağıdaki linkten indirilerek hizmet verdiğiniz tüm gemilere ulaştırılması hususlarını,
Önemle rica ederiz.