2 KİŞİLİK BÜRO PERSONELİ (SMMM) ALIMINA İLİŞKİN EK ADAY LİSTELERİ, SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

28 Aralık 2020-1 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuruları gerçekleştirilen personel alımımıza ilişkin Türkiye İş Kurumundan gönderilen ek aday listeleri, iş gücü isteminde aranılan şartlara ilişkin istenilen belgeler ve sözlü sınav(mülakat) tarihi ekli dosyada belirtilmiştir. Adayların sözlü sınava/mülakata belirtilen tarih ve saatte istenilen belgelerle katılmaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.