YILDIZ KAYALIĞI FENERİ

Features
Beacon İki Adet Yatay Kırmızı Kuşak
Characteristic FI.W.(2) 5s ş0.5, k1, ş0.5, k3
Görünüş mesafesi 10 Mil
Hood Type Üst Üste İki Siyah Küre
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 9 metre