Kocadere (Üçreisler kayalığı) Işıklı Şamandırası

Features
Beacon Şamandıra sarı Üst yapı siyah
Characteristic Q. Fl. 1.0 Sn.0,5+0,5
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Sivriuçları yukarı bakan iki sihah koni
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 6.00