SİDE ANTİK LİMAN KAYALIK FENERİ

Features
Beacon Tek siyah bant
Characteristic Q (9) W 15s (ş0.3, k0.7)x8, ş0.3, k6.7
Görünüş mesafesi 5 mil
Hood Type Sivri uçları bir birine bakan iki siyah koni
Radar Reflektör -
Bakım Teknisyenliği Antalya
Altitude 5 metre