MERSİN KUZEY MEN. FENERİ

Features
Beacon Tek Yeşil Kuşak
Characteristic G. Fl. 3s ş1, k2
Görünüş mesafesi 7 mil
Bakım Teknisyenliği Mersin
Altitude 9 metre