DİLEK KAYALIĞI FENERİ

Features
Beacon Altı siyah Üstü sarı
Characteristic W. Q. (6) + LFl. 15.0 sn.6(0,5 + 0,5) + 2,0 + 7,0
Görünüş mesafesi 8 mil
Hood Type Sivri uçları aşağı doğru iki siyah koni
Bakım Teknisyenliği İstanbul
Altitude 9 metre