KARADENİZDEKİ BOĞULMA VAKALARINA UYARI VE ETKİN MÜDAHALE

Yaz aylarında KEGM’in sorumluluk sahası içerisinde bulunan bölgelerde deniz kullanımında aşırı yoğunluk gözlenmekte olup, Karadenizin yapısı nedeniyle sıklıkla boğulma vakaları yaşandığından İstanbul ve Kocaeli illerinin Karadeniz sahil şeridinde 6 adet Tahlisiye Botu İstasyonları teşkil edilmiştir.  1 Haziran 2018 tarihi itibariyle bahse konu istasyonlarımızda 9 adet kurtarma amaçlı deniz vasıtasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinesi ile hizmet verilmektedir. Olası boğulma olaylarına hızlı ve etkin müdahalede bulunulmasını teminen deniz araçlarımız ile boğulma olaylarının yaşanabileceği riskli bölgelerde sürekli devriye görevi icra edilmektedir. Kuruluşumuza tahsisi yapılan ALO 151 ve 444 54 94 No’lu telefon hatları ile 7 gün 24 saat denizde boğulma olaylarına müdahale amacıyla gelen ihbarlara karşılık gemi ve can kurtarma hizmeti verilmektedir. Aşağıda yer alan tanıtım broşürleri dağıtılmak suretiyle denizi kullanan vatandaşlarımıza tehlikeli durumlar için gerekli uyarılar yapılmakta ve olası yaşayacakları boğulma vakalarında ivedi olarak Kuruluşumuzun iletişim kanalları ile bildirimde bulunmaları talep edilmektedir.

1 Haziran 2018 tarihinden günümüze yaklaşık 150 Saat devriye görevi icra edilmiş, tarafımıza ulaşan ihbarlara Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği uyarınca hizmet verilmiş, bu kavramda 15 olayda, 3 tekne emniyet altına alınmış ve 25 kişi kurtarılmıştır.