Kılavuzluk ve Römorkörcülük Ücret Tarifesinde Değişiklik

Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Tavan Ücretlerini ve Bu Ücretlerin Uygulanmasına İlişkin Usül ve Esasları Belirleyen Yönerge Kapsamında Kuruluşumuzun "KILAVUZLUK, RÖMORKÖR ve DİĞER HİZMETLER TARİFESİ"nin 1.5.1 ve 1.5.2.2 Maddeleri Güncellenmiştir.