SÖZLÜ SINAV/MÜLAKAT SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 9 ikinci mühendis, 4  deniz trafik operatörü personel alımına ilişkin sözlü sınav/mülakat sonucu ekli dosyada açıklanmıştır.

İşe girmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve belge teslim tarihleri ayrıca duyurulacaktır.

Tebliğ olunur.

Dökümanlar