• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

EXTRA > Hizmet Standartları Tablosu

Gemi Trafik ve Klavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Gelirler Dairesi Başkanlığı

Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı

Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Telsiz İşletme Müdürlüğü

 

 


19.05.2012