• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

MEVZUAT > Kanunlar

KANUNLAR

4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
4857 Sayılı iş Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu
2674 Sayılı Karasuları Kanunu
618 Sayılı Limanlar Kanunu
4490 Sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanunu
815 Sayılı Kabotaj Kanunu
697 Sayılı Ulaştırma Ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde Ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
3621 Sayılı Kıyı Kanunu
5189 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu