• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

HİZMETLERİMİZ > Seyir Yardımcıları

Türkiye kıyılarına ilk kez fener konulması 1856 yıllarına rastlar. O tarihte Osmanlı Devleti ile Fransızlar arasında yapılan bir imtiyaz sözleşmesi sonunda Fener hizmetleri "Fenerler İdarei Umumiyesi Müdürlüğü" namı altında yürütülmüş ve daha sonra 3302 sayılı kanunla Fenerler İdaresi hükûmetçe satın alınarak 1.1.1938 yılında Denizbank´a bağlanmıştır.

30 Haziran 1939 tarihinde ve 3633 sayılı kanunla Deniz Bank ilga edilerek 1.7.1939 tarihinde teşekkül eden Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları işletmesi Umum Müdürlükleri teşkilatı ve vazifesine alınmıştır.

4517 sayılı kanunla Devlet Limanları Umum Müdürlüğü´ nün kaldırılması ve vazifenin 12.1.1944 tarihinden itibaren Devlet Denizyolları ve Limanlar Umum Müdürlüğü"ne verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti İşletmesi, Fenerler ve Cankurtaran namı ile bu teşkilata bağlanmıştır.

1.3.1952 tarihinde ve 5842 sayılı kanunla Devlet Denizyolları İşletmesi Umum Müdürlüğü ilga edilerek Denizcilik Bankası T.A.O´na intikal etmiş ve Fenerler ve Cankurtaran Teşkilatı olarak adı geçen banka bünyesinde bir işletme hüviyeti almıştır.

Denizcilik Bankası T.A.O.17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu´nca 10.10.1983 tarihinde TÜDEK (Türkiye Denizcilik Kurumu) adını almış, bünyede bulunan bankacılık bağlı ortaklık olarak ayrı bir Genel Müdürlük haline getirilmiştir.

Türkiye Denizcilik Kurumu da 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı kanun hükmündeki kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri (T.D.İ) olmuş, tersaneler de ayrı bir Genel Müdürlük altında toplanmıştır.

12.5.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tüm seyir yardımcılarının, kurtarma yardım ve tahlisiye hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı "Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü" kurulmuş ve ayrı bir Genel Müdürlük haline getirilmiştir.

Ülkemiz kıyılarında kuruluşumuzun uhtesinde değişik tip ve özelliklerde 459 deniz feneri olmak üzere 564 seyir yardımcısı bulunmaktadır.