• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

MEVZUAT > Yönergeler ve Tebliğler

YÖNERGELER VE TEBLİĞLER

 
Deniz Araçlarının Tesciline Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge
Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönerge http://kegm.gov.tr/userfiles/file/mevzuat/EK-4.pdf
Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ http://kegm.gov.tr/userfiles/file/mevzuat/EK-4.pdf
KURULUŞ VE GÖREV YÖNERGELERİ (KGY)
 
1-Hukuk Baş Müşavirliği KGY  
2-APK Dairesi Başkanlığı KGY  
3-Basın Tanıtım Ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı KGY  
4-Bilişim Teknolojileri Ve Ar-Ge Dairesi Başkanlığı KGY  
5-Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı KGY  
6-Gemi Trafik Ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı KGY  
7-Gelirler Dairesi Başkanlığı KGY  
8-İdari Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı KGY  
9-İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı KGY  
10-İstatistik Ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı KGY  
11-Malzeme Dairesi Başkanlığı KGY  
12-Mali İşler Dairesi Başkanlığı KGY  
13-Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı KGY  
14-Teknik Hizmetler Ve Emlak Dairesi Başkanlığı KGY  
15-Telsiz İşletme Müdürlüğü KGY  
16-İzmir İşletme Müdürlüğü KGY  
17-İş Sağlığı Ve Güvenliği Müdürlüğü KGY  
18-Kalite Yönetim Müdürlüğü KGY  
19-Özel Kalem Müdürlüğü KGY  
20-Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü KGY  
21- Teknik ve İdari Danışmanlık Büroları KGY
GENEL HİZMET İÇ HİZMET VE DİĞER YÖNERGELER
1-Yönetmelik, Yönerge Ve Organizasyonel Düzenlemelere Ait Yönerge
2-Kamu İhale Kanunu – Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Ve Bu Kanunlarla İlgili Yönetmeliklerin Uygulamasına Dair Yönerge
3-Giyim Eşyası Ve Koruma Malzemeleri Genel Hizmet Yönergesi
4-Kurtarma Hizmetleri İçin Hizmet Alım Yönergesi
5-Kaza Tahkik Kurulu Kuruluş Görev Ve İç Hizmet Yönergesi
6-Ortak Görev, Sorumluluk Ve Yetkilere İlişkin Ek Yönergesi
7-Temsil, Tören Ve Ağırlama Yönergesi
8-Avans İşlemleri Genel Hizmet Yönergesi
9-Nöbetçi Müdürlük Genel Hizmet Yönergesi
10-Sayım İşleri Genel Hizmet Yönergesi
11-Sicil Raporları Yönergesi
12-Harcırah Yönergesi
13-Maddi Duran Varlıklar Yönergesi
14-KEGM Eğitim Tesisleri Yönergesi
15-Kapsam İçi Personel Yönergesi
16-Kapsam Dışı Personel Yönergesi
17-Yangından Korunma Yönergesi
18-Devir – Teslim Ve İlişik Kesme Yönergesi
19-Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) Yönergesi
20-Avrupa Birliği Çalışma Grubu Görev Yönergesi
21-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönerge  
22-Gemi Adamları İç Hizmet Yönergesi  

 

 

 


27.12.2013