• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

MEVZUAT > Uluslararası Anlaşmalar

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR    

Montreux Boğazlar Sözleşmesi
Taraf Olduğumuz IMO Sözleşmeleri
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme 
Denizcilikte SOLAS (Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi) Kapsamında Olmayan Gemilerde Kullanılması Ve Küresel Denizcilik Tehlike Ve Emniyet Sistemi (GMDSS)’ye Katılması Tasarlanan Radyo İletişim Ekipmanı İle İlgili Temel Gereksinimlere İlişkin 4 Eylül 2003 Tarihli Komisyon Kararı
Denizde Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaideler Hakkında Mukavele

 


27.12.2013