• 444 54 94 | (KIYI) 444 54 94 | (KIYI)
  • 151 | Kıyı Emniyeti151ALOKıyı Emniyeti

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Sizin Emniyetiniz, Bizim İlk Önceliğimizdir.

RÖMORKÖR ÜCRETİ

Hizmete yeni verilen 205,4 Ton çeki güçlü ERV Nene Hatun Acil Müdahale Gemisine ilişkin tarife ücretinin belirlenmesini teminen,Kuruluşumuz,Kılavuzluk,Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi'nin,T.3 Deniz Vasıtaları Kiralama Esas Ücret Tablosu yeniden düzenlenmiş olup,bu bağlamda söz konusu tabloya ''100 Ton ve üzeri''satırı derc edilmiştir. Yapılan düzenleme 28.10.2016 tarihinden itibaren yürürlüktedir.             

 


01.11.2016 10:41:39